مریم کریمی
دیدگاه‌ها برای مریم کریمی بسته هستند

و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای
کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته،

این پست نیز در دسترس است: فارسی

0

بالا

X