احمد گلزار
دیدگاه‌ها برای احمد گلزار بسته هستند

خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی

این پست نیز در دسترس است: فارسی

0

بالا

X