نبود اطلاعات تخصصی و جامع درباره گوهرسنگ ها موجب شد تا وبسایت سنگ شناس در سال 97 به عنوان مرجع و منبعی معتبر  برگرفته از ترجمه مقالات و کتب تخصصی گوهر شناسی تاسیس کنم. ابتدا تصور میشد بازخورد این اطلاعات ضعیف باشد ولی در طی این یک سال که بیش از 170 مقاله تخصصی تولید شده، با توجه به آمار بازدید بیش از 1.5 میلیون کلیک در سال از مقالات وبسایت سنگ شناس این موضوع مشخص شد که مردم ایران علاقه زیادی به این حوزه دارند. شاید ریشه این علت را بتوان در گذشته دور ایرانیان در جواهر سازی و یا شناخت گوهرسنگها یافت که از دانشمندانی چون ابن سینا و بیرونی و .. که در علوم زمین شناسی و علوم طبیعی سرآمد بودند نشات می گیرد.

امروزه آشفتگی بازار جواهرات و نبود صنفی قدرتمند در حوزه سنگهای قیمتی باعث شده تا متاسفانه سنگها با قیمت و ارزشی غیر واقعی ارائه شوند و یا اطلاعات اصالت آنها به طور کامل به مشتری ارائه نشود. بدین منظور در دی ماه سال 99 تصمیم گرفتم تا این وبسایت را با همکاری متخصصان این حوزه فروشگاهی کرده و بتوانیم سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را با تضمین اصالت و یا شناسنامه معتبر به دست مردم عزیز کشورمان برسانیم. امید است در این راه بتوانیم بازار فروش سنگهای قیمتی را سامان بخشیم.

درباره ی

فروشگاه

چرا باید

ما را انتخاب کنیم؟

این پست نیز در دسترس است: فارسی